Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

monikaaa
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
8217 1aea
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress viaullshit ullshit
monikaaa
6807 b84c
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viaullshit ullshit

November 19 2014

monikaaa
8194 4f35 500
...SUDETY.

May 02 2014

monikaaa

myślę o śmierci zanim zasnę, bo to jest być może

powrót.

— Osiecka
Reposted fromsapho sapho viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
monikaaa
Ludzie nawet kochają tak, jakby nienawidzili.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromflesz flesz viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
monikaaa
6377 8cbe
Niech żyje pesymizm
Reposted fromnaplimak naplimak viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4686 8964
Reposted fromwestwood westwood viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
monikaaa
0120 582b
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viapsychoviolet psychoviolet
monikaaa
2486 2393
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir

April 26 2014

monikaaa
monikaaa
Samotność wśród ludzi to straszna rzecz.
— Gdzie nie śpiewały ptaki... - Janina Fabierkiewicz-Szyrkowa
Reposted frompatronus patronus viacitiesofnight citiesofnight
monikaaa
Niektórzy ludzie rodzą się wrażliwsi niż inni. Są niczym delikatne owoce - łatwiej ich zranić, częściej płaczą, a smutek towarzyszy im od najmłodszych lat.
— Regina Brett – Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu
Reposted frompuella13 puella13 viacitiesofnight citiesofnight
monikaaa
3725 2ab3
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Reposted fromsiseniorita siseniorita viachokkie chokkie
monikaaa

 
Chodzę, mówię, śmieję się, czytam, bawię się, myślę. Ale to nie tak. Zawsze przychodzi moment, w którym coś mnie nagle uderza, że mało nie zwala mnie z nóg. Jakaś porażająca, nagła świadomość niepełności, niekompletności, pustki.

 

monikaaa

April 08 2014

monikaaa
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaullshit ullshit
monikaaa
5333 54e1
Reposted fromladywithoutheart ladywithoutheart viablu blu

December 21 2013

monikaaa
4531 7dd8
Reposted frompomimo pomimo viadobby dobby

December 16 2013

monikaaa
5112 42ed
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaeredvareth eredvareth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl